Torvtak

Optimal jordblanding

For å få optimale torvtak vert jordblandinga vår heile tida testa vitskapeleg. Dette er viktig med tanke på det visuelle, men også av omsyn til jordvern og miljø. Me søker kontinuerleg den optimale jordblandinga slik at kundane våre, med rett vedlikehald, får vakre og varige torvtak med perfekt vekst.

 eksempel2 eksempel3