Tomter Kostveit Hyttegrend

Kostveit Hyttegrend ligg ved Kostveit på sudsida av Totak –  Vinje kommune.

Vinterstid er hyttefeltet kopla på løypenettet til Vinje Løypelag