Samarbeidspartnerar

Langhuset samarbeider med autoriserte firma innan VVS og elektroinstallasjon, dette gjer at våre byggjeprosjekt går raskt og effektivt.
Når det gjeld interiørmessig utstyr og detaljer som for eksempel kjøkkeninnredning, trapper og liknande, har vi knytta til oss lokale bedrifter med solide handverkstradisjonar.