Restaurering

Eksempel på restaureringsarbeide utført av Langhuset Kvalitetsbygg.

 


Restaurering av hytte på Vierli

 


Total renovering av pipa på Flatastøyl på Rauland. Steinen er funnen på plassen Flatastøyl.